Despre proiect

Există două schimbări persistente și în curs de desfășurare în structura demografică a statelor membre ale UE.
Europa îmbătrâneşte din ce în ce mai mult și, astfel, economiile naționale devin dependente de imigrare din ce în ce mai mult, cu scopul de a satisface cerințele actuale și viitoare ale forței de muncă.
În timp ce rata de îmbătrânire a populației diferă de la o țară la alta (de ex. nivelul de pensionare a generației post-război; creșteri semnificative ale speranței de viață), scăderea semnificativă a natalității asigură faptul că îmbătrânirea populației din UE va continua în ritm rapid, iar raportul dintre pensionari şi muncitori se va dubla în Europa până în 2050, de la patru muncitori pentru fiecare pensionar la doi muncitori pentru fiecare pensionar.
În a doua jumătate a secolului al XX-lea, toate statele din Europa de vest au devenit țări fixe de imigrare permanentă, imigrarea rămânând o caracteristică importantă pentru toate țările europene.
Imigrația a devenit o parte "normală" a vieții în Europa.
Provocarea cea mai mare pentru statele membre este de a consolida integrarea migranților în societatea și economia țării gazdă, depunându-se eforturi pentru a atrage muncitorii din țările din afara UE, eforturi ce trebuie să corespundă cu măsurile care să asigure coeziunea socială și egalitatea între oameni.
Consorțiul proiectului BRAMIR este alcatuit din 9 parteneri reprezentând 8 state membre.
Este iniţiat şi condus de Jugendförderverein Parchim/Lübze.V. din Germania, susţinuţi de  Centrul pentru Progres și Dezvoltare a Cercetării în Tehnologia Educaţională din Cipru;  Comunitatea rurală și parteneriat pentru dezvoltarea socială Meath din Irlanda; E-Seniori: Asociaţia „Initiation Des Seniors Aux NTIC” din Franța; Oxfam Italia  Intercultura Societ Cooperativa Sociale di tipo Un Onlus din Italia; Universitatea din Piteşti din România; Future In Perspective din Irlanda; Innoventum Oy din Finlanda și E.N.T.E.R. GmbH din Austria.
Consorțiul își propune elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru de învățare multi-stratificat, conceput pentru persoanele în vârstă și a muncitorilor ce se apropie de vârsta pensionării, ce le permite să lucreze ca voluntari pentru a sprijini dezvoltarea competențelor civice și sociale cheie în cadrul comunităților de migranți stabilite într-o ţară și aflaţi în creștere.
Proiectul propune un acord reciproc avantajos care să le permită pensionarilor oportunitatea de a rămâne activi şi de a contribui efectiv  la integrarea migranților în societate.


Drumul către inactivitate a seniorilor poate fi descris asemeni unui drum fără întoarcere.

Cercetările arată că, prelungirea implicării active a pensionarilor are un impact pozitiv asupra acestora, asupra propriei lor stime de sine, sănătăţii fizice și mentale, a propriei bunăstări, combate excluziunea socială și oferă o recunoaștere a importanței acestora în cadrul societăţii din care fac parte.
Într-o societate informațională, în cazul în care cunoașterea este primordială, numărul mare de cunoștințe pe care pensionarii  îl deţin la acel moment  va avea un impact semnificativ.
Cercetarea evidențiază, de asemenea, o serie de provocări majore cu care se confruntă migranții în țările gazdă şi pe care inițiativele guvernului nu au reușit să le depășească până în prezent.
Există un "decalaj semnificativ de informații" prin care migranții experimentează o lipsă de cunoștințe cu privire la noile sisteme sociale și civice, precum și un decalaj de rețea prin care, cu toate că organizațiile de imigranți pot ajuta să construiască sau să se solidifice rețelele din cadrul comunităților de imigranți, totuşi există foarte puţine legături între aceste organizații şi grupuri din afara comunităților de imigranți,  în timp ce grupurile societății civile de imigranți creează o "unire" capital socială în cadrul propriilor comunități ei nu reușesc să unească capitalul social cu comunitatea gazdă sau a altor comunități de migranți.
Consorțiul proiectui crede că folosind etnia sau țara de origine, pentru a defini nevoile migranților dintr-o țară gazdă nu reprezintă o abordare adecvată. În schimb, proiectul BRAMIR va dezvolta o metodologie inovatoare bazată pe o analiză a grupurilor sinus milieu® în cadrul comunităților de migranți.
Această abordare a profilului psihografic va identifica variabilele cheie în cadrul comunităților de migranți, ținând seama de criterii precum educația, valorile sociale și culturale, atitudini, interese și stiluri de viață, și va informa asupra dezvoltării resurselor de învățare adecvate pentru a sprijini dobândirea de competențe sociale și civice cheie.