Modulul 1: Prezentare generală a proiectului BRAMIR și abordarea generală